วันเข้าพรรษานั้น เป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งมีความหมายว่า จำพรรษา หรือพักฝนน่นเอง เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา พระภิษุสงฆ์จะต้องอยู่จำวัด ณ วัดใดวัดหนึ่งในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั่นเอง วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา

ประวัติเล่าต่อกันมาว่า วันเข้าพรรษานั้น เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล เนื่องจากความเดือดร้อน และความกังวลของประชาชนที่ทำลังเข้าสู่ฤดูกาลหว่านต้นข้าว และพืชพรรณต่าง  ๆ จะต้องถูกเหยียบโดยมิได้ตั้งใจ จากการทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและโปรดสัตว์ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการออกธุดงค์นี้ทำให้พระภิกษุสงฆ์จะต้องไปในสถานที่ต่าง  ๆและเมื่อพระสงฆ์มากขึ้น ก็ทำให้พืชผลของชาวบ้านเสียหาย ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดและวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดตลอดระยะเวลา 3 ดือน คือตั้งแต่แรม 1 คำ เดือน 8 จนถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี แต่ก็ได้ยกเว้นบางกิจธุระที่ไม่สามารถเดินทางกลับมาจำพรรษาในทีเดิมได้ภายในวันเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์สามารถค้างอ้างแรม ณ ที่นั้น ๆ ได้แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน กิจธุระเหล่านั้นได้แค่ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภิกษุสงฆ์ ไปเยี่ยมบิดามารดที่เจ็บป่วย ไปธุระของสงห์ และ ทายานิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศล

ซึ่งการที่ออกกฎเช่นนี้ถือว่าเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านซึ่งจะได้เดินทางมาทำบุญทำทานที่วัดมากขึ้น รักษาศีล และชำระจิตใจรวมถึงชายที่มีคุณสมบัติครบตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระในช่วงนี้รวมถึงการบวชเณรเพื่อเป็นช่วงเวลาสั้น 3 เดือน ครั้งต่อไปชาวพุทธชอบทำบุญวันออกพรรษา ด้วยอะไร และอย่างไรบ้างเราจะมาอัพเดทต่อครับ

แห่เทียนพรรษาโคราชสุดอลังการ นักท่องเที่ยวหลายพันคน แห่ชมท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย

แห่เทียนพรรษาโคราช

นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (http://mafiaranking.com) เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ขบวนเทียนพรรษา ประจำปี 2556 ของจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่องาน “เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช 2556” ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปราย แต่ขบวนเทียนพรรษาของแต่ละคุ้มวัด ก็สู้ไม่ยอมถอย

ขณะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ก็พากันยืนกางร่มดูความงดงามอลังการของขบวนเทียนพรรษา อย่างไม่ยอมแพ้ต่อสายฝนเช่นกัน ขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆ ได้ตั้งขบวนแห่ตั้งแต่ สี่แยกถนนราชดำเนิน หน้าห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นระยะทางรวมประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งขบวนเทียนที่เข้าร่วมประกวดส่วนใหญ่จะเน้นการประดิษฐ์แกะสลักเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธประวัติ และการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งในปีนี้ จ.นครราชสีมา มีขบวนเทียนเข้าร่วมประกวดร่วม 56 ขบวน และในเวลา 19.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับวัดที่ชนะเลิศ

แห่เทียนพรรษาโคราช

ก็ไม่รู้จะอัพเดทอะไรตอนดึกๆ หัวมันไม่แล่น แถมง่วงนอนอีกต่างหาก เอาเป็นว่า คนกรุงเทพฯอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับ วันที่ 3 มีนาคม 2556 รักใครชอบใคร ก็ไปลงคะแนนให้เขาได้เลย ลงคะแนนได้แค่คนเดียว อย่าไปกาหลายเบอร์ เดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสีย กลายเป็นว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนได้คะแนนสำคัญๆจากเราไป ^^